Strategy Laser Tag

De allra flesta har i sin barndom förmodligen ”lekt krig” på det ena eller andra sättet och här ges nu möjlighet att i vuxen ålder testa på detta fast i en mer organiserad form. Hela arrangemanget genomförs med en avancerad utrustning som är helt ofarlig och som erbjuder möjlighet att programmera olika scenarier vilka kräver strategi, samarbete och kommunikation för att vinna. Här kan man verkligen snacka teambuilding och spelet programmerar olika roller för deltagarna så att det ska passa alla i gruppen.
Tidsåtgång: 1-2 timmar.
Övrigt: Kan även genomföras inomhus.
Egen utrustning: Oömma kläder.
Plats: Aktiviteten är helt mobil och kan exempelvis flyttas till ert boende.
Boka eller kontakta oss för mer info