Stand Up Paddleboard

En fantastik upplevelse och motionsform där ni får prova på att glida fram som indianer på Storsjön eller annat vattendrag. Vi kör först en kurs där vi går igenom olika moment för att bekanta oss med brädan för sedan paddla längs stranden och eventuellt göra ett strandhugg. Önskas mer fart och action ordnar vi en stafett där man skall runda utplacerade bojar. Vi paddlar i första hand i Västbyviken eller Kungsgårdsviken och om vädret tillåter rundar vi Bynäset.
Tidsåtgång: Guidning cirka 2 timmar. Race cirka 20 minuter.
Övrigt: Flytväst ingår. Våtdräkt kan hyras till. Aktiviteten är känslig för väder och vind.
Egen utrustning: Kläder för rådande väderlek som tål att bli blöta om ej våtdräkt hyrs.
Plats: Storsjön och Kungsgårdsviken eller annat lämpligt vatten.
Boka eller kontakta oss för mer info