Build a Bob

I denna aktivitet finns plats för de kluriga, praktiska, tävlingsinriktade och de som håller lagmoralen uppe. Vi tillhandahåller en viss mängd förutbestämt material samt verktyg och här gäller det nu att tillsammans i laget bygga en Bob/Kälke som sedan skall framföras i en avslutande tävling i närmaste backe där två av lagets medlemmar på tid skall framföra skapelsen. Håller den? Är den snabb? Förutom det avslutande racet kommer poäng även utdelas utifrån utseende på Boben samt lagets samarbetsförmåga.

Tidsåtgång: 1,5-2 timmar.
Övrigt: Passar de flesta grupper, kombinera gärna med utefika.
Egen utrustning: Kläder efter väder.
Plats: Kan genomföras på de flesta platser.

Boka eller kontakta oss för mer info