Archery Combat


Archery Combat eller Archery Tag som sporten också kallas är en ny och rolig lagaktivitet som kan liknas vid en blandning av paintball och spökboll där vi istället för paintbollgevär och bollar använder oss av pilbågar samt pilar försedda med skumgummispetsar.

Själva spelformerna är väldigt enkla och bygger, såsom i paintball, på att två lag möts men att man i Archery Combat skall skjuta pilar på varandra och därigenom försöka vinna över det andra laget. Det kan handla om att eliminera alla sina motståndare, träffa det mål som det andra laget försvarar, erövra en flagga och så vidare. Oavsett spelform är detta en grymt rolig aktivitet som bjuder på fart, strategi och adrenalin.

Detta ingår i vårt upplägg med Archery Combat:
• Inledande prickskytte
• Instruktör/domare
• Spelplan med hinder/skydd
• Pilbågar, pilar och ansiktsskydd
• Olika spelformer

• Upp till 2 timmar speltid

Tidsåtgång: 1,5-2 timmar
Plats: Frösö Park

Pris: 450 kronor/person (minst 8 personer)